Friday Nov 03, 2023

Timat och klart

Timat och klart, in i minsta detalj.

Om en plan är "timad och klar in i minsta detalj" innebär det att planen är mycket detaljerad och noga utformad med specifik timing för varje aktivitet eller händelse. Här är några nyckelkomponenter i denna beskrivning:

Timing: Planen inkluderar exakta tidpunkter eller tidsramar för varje steg eller aktivitet som ska genomföras. Det finns en specifik ordning och tidsplan som måste följas noggrant.

Detaljer: Planen innehåller omfattande information om varje aktivitet eller händelse. Det kan innebära en fullständig lista över uppgifter, resurser som behövs, ansvariga personer och exakta instruktioner för att genomföra varje moment.

Noggrannhet: Varje aspekt av planen har noggrant utvärderats och förberetts. Det finns minimalt med utrymme för tolkning eller improvisation, eftersom allt har förutsatts och förberetts i förväg.

Mål och syfte: Planen är utformad för att uppnå specifika mål eller syften, och varje steg är utformat för att bidra till att dessa mål uppnås.

En plan som är "timad och klar in i minsta detalj" är ofta användbar i situationer där precision och exekvering är avgörande. Det kan vara i komplexa projekt, militära operationer, evenemangsplanering, eller i verksamheter där avvikelser från tidsramar och uppgifter kan få allvarliga konsekvenser. Denna typ av planering kräver noggrannhet och följsamhet för att uppnå önskade resultat enligt schemat.

Idag är det Fredagsmys.

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss:
SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
PATREON: https://patreon.com/defria_se

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Comments (1)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

Tackar för folkbildningen 🙏

Friday Nov 03, 2023

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320