Myspodden med Carl Norberg

Omvärldsanalyser från Carl Norberg. Varje måndag, onsdag och fredag går Carl Norberg från De Fria igenom de senaste dagarnas händelser i vår omvärld. Fördjupa dig i ämnena som Carl pratar om på hans blogg https://carlnorberg.se De Fria är en folkrörelse som strävar mot demokrati genom en upplyst och medveten befolkning, genom att informera om bankreform, geopolitik och emotionell självförståelse! De Fria hemsida: https://defria.se De Fria på Telegram: https://t.me/defria De Fria på Facebook: https://www.facebook.com/defria.se

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • TuneIn + Alexa

Episodes

3 days ago

I dessa exponeringstider kommer det bli en hel del ljus på de individer vars handlingar har styrts av de intressen som i bakgrunden verkat ledande för omvärldsutvecklingen.I en viss given omfattning kommer dessa få utgöra pedagogiska exempel för hur dessa intressen över tid kunnat verka utan att synas. Detta sker inom ramen för det pågående stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet som mänskligheten befinner sig i."Nya Sverige" var en svensk koloni som grundades 1638. Kolonin låg vid Nordamerikas östkust i de nuvarande amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland. Nya Sverige inköptes 1638 av Nya Sverigekompaniet som ett led i den svenska koloniseringen av Amerika och kolonin grundades endast arton år efter det att engelska kolonisatörer utvandrat till Nordamerika med det nederländskbyggda fartyget Mayflower. Området var i svensk ägo under sjutton år mellan 1638 och 1655 och kolonin blev den första fasta europeiska bosättningen i området. Varför just Joe Biden har fått äran att axla rollen som det mest framträdande exemplet på detta, kan ha att göra med i vilken omfattning vårt käre underlivsporslin alltid sprungit familjen Wallenbergs ärenden.Så tidigt som på 70-talet, när Joe Biden representerade just delstaten Delaware i amerikanska senaten, kan man utläsa från Cablegate-läckan på Wikileaks att han varit djupt inblandad i förhandlingar med Sovjetunionens företrädare i Raoul Wallenberg-ärendet.Detta kan givetvis i sammanhanget vara en slump.Slumpens betydelse kan dock inom ramen för den geopolitiska utvecklingen de senaste 100 åren, nog ses som ganska begränsad.Nu håller vi i oss, för snart börjar det blåsa ordentligt!#CarlNorberg #DeFriaDe Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

5 days ago

(Ber om ursäkt för feluppladdat mys idag, redigeringsvadelningen tar på sig detta) Efter att den nationella aborträtten i USA upphävts har flera svenska partier lyft sin ståndpunkt i frågan.Nu vill L, C, M och MP grundlagsskydda aborträtten.– Det är vårt sätt att markera att här har vi någonting som vi tycker är större än den vanliga majoriteten, säger Ulf Kristersson (M) till Aftonbladet.Det är ju det där med RFSU, RFSL och Planned Parenthood som systerorganisation... Sverige verkar som vanligt sitta i centrum! #CarlNorberg #DeFriaDe Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

7 days ago

Alla som är mer medvetna i en eller annan form blir ofta alltmer irriterade och frustrerade - mellan varven. Det är ingen fråga, så är det. Ingen kan sitta oberörd med någon nämnvärd nivå av medvetande och inte känna att detta börjar bli som att drabbas av sinnessjukdom, utifrån alla de alltmer uppenbara felaktigheter, orättvisor och grymheter som uppenbarligen pågår runt omkring oss. Det är en rättfärdig ilska och det är inget fel med det, så är vi formaterade att reagera.Men vi måste hålla ilskan på dess rätta plats och ställe, inte låta den verka styrande. Den allmänna befolkningen håller på att inrättas och bli agnade för en våldsam respons. Systemregissörerna vet mycket väl vad de gör och de vet att systemet nu kollapsar. Så de måste iscensätta alltmer dramatisk skräckpropaganda.Allt de väntar på är dessutom en motivering för att fösa den intet ont anande flocken rätt in i deras enda möjliga lösning för att upprätthålla detta fascistiska paradigm, vilket är i formen av den mer öppna polisstaten, vilken alltmer tar form runt omkring oss, under parollen av att det är för att skydda samhället - oss själva från oss själva.Vårt samhälle är konstruerat för att hålla oss som fångar i en tredimensionell verklighet som vi inte skall kunna överblicka i en tillräcklig omfattning - vi skall ha så begränsad bild av helheten som möjligt. Kulissen är tillverkad för det enda syftet att verka distraherande, hypnotiserande, underhållande och terroriserande av sina offer i en galen malström av kognitivt formaterat tänkande och arbetande intellektuell självbedövning.Medan vi alla medvetet men omedvetet tävlar och kämpar för vår överlevnad och den för våra familjer, så blir de kommersiella, politiska och finansiella skruvstäden alltmer tydligt åtdragna och de finns alltid närvarande utanför vår emotionella tröskel beredda att knacka på dörren och göra sig påminda vid behov och då går vi gärna för att inte säga villigt bort oss i oss själva, gör inte det. Det slutar alltid med att vi kämpar mot varandra i en gammal, hemlig, exklusiv och dyrbar malström som graviterar mot galenskap. Med uppoffringar som som vi har formaterats till att tro skall uppväga bytet av denna konkurrens som vi kallar ”livet”.Inducerade passioner gör att människor lätt manipuleras. När vi fruktar eller agerar i ilska är vi inte vid fullt medvetande och har inte heller full befogenhet över våra tankar – vi blir irrationella – känslostyrda. Vår vision är nedsatt och vårt resonemang förvrängs på allvar. Ilska är besläktad med att frukta, och förmågan att manipulera de som agerar i ilska och rädsla är mycket lika. Den exekutiva makten vet om detta, tro inget annat.Det finns alltså egentligen ingen anledning att känna ilska eller avsky gentemot de människor som kanske upplevs medverka till upprätthållandet av det fortsatta ökade lidandet, faktiskt lika lite, eller ännu mindre, som det finns anledning att känna glädje över deras förehavanden i akt och mening. Det finns faktiskt bara anledning att vara artig, kall och rationell.Vi måste hålla oss kalla och rationella, eftersom detta är just det absolut sista som regissörerna av teatern just nu önskar sig.Så medan människor blir upphetsade och bestämmer sig för att bli aktiva inom ramen för det system som de har lämnats att leva i av manipulatorerna, går vi ofta rätt in och vidare i deras paradigm vilket griper tag i oss som en boja av fiendens självförstärkande grepp genom att bekämpa dem på deras nivå och på deras villkor, som inte alls har våra egna syften. Vi gör oss själva till vår egen största fiende.Historien bevisar detta. Om det gamla ordspråket är sant att ”de som lever med svärd skall dö genom svärd”, så är vad som är på väg att skördas inte någonting som kommer att vara vackert. Vi måste kunna förlåta oss själva för att ha varit intellektuellt lata - artigt uttryckt och för att vi har låtit oss förledas utan att agera motverkande, för att kunna förändras. Annars dömer vi oss själva till att upprepa historien och till att gå i cirklar – ekorrhjul – utan utveckling av vårt medvetande.Det är sjukt till alla delar, det är iscensatt, och det är utformat för att provocera fram en reaktion … och är plikttroget utarbetat för varje mediaminut som de kan få till, för att skapa de problem – reaktion – lösning – scenario som de älskar och trivs så mycket med.Detta är en kollaps i vårt emotionella väsen som utvecklas mellan vem vi utifrån vår allt mer förvrängda uppfattning av omvärlden vill uppfatta oss själva som att vara (som nu knappt alls längre är vad vi egentligen är) och hur samhällets programmering av oss till vår aggressiva natur för att upprätthålla sin standard för den nödvändiga socialpsykologiska strukturen. Våra illusioner når dock inte längre fram till att beskriva vår uppfattade verklighet så förtroendet för samhället och dess syften kollapsar.#CarlNorberg #DeFria

Friday Jun 24, 2022

Glad och Trevlig Midsommar då.* Jordgubbsbrist med "krislarm"... och skyhöga priser..* Drivmedelspriser som smakar mumma..* Elprisanalytiker... som spår fortsatt skyhöga priser under sommaren...* "Midsommarsmäll"... på midsommarmaten.. "blir ovanligt dyrt" och "Årets firande blir det dyraste någonsin"..* "Extremhetta" på runt 25 grader... i nästan hela Sverige under midsommar "Kan bli den varmaste på över 50 år !"..* Ny virusvariant av cåjvidiotin ökar i sommar.. "mer smittsam"... * Kraftigt höjda boräntor med "extrem uppgång" och "härdsmälta" på gång... * Rekordlånga vårdköer och vårdgaranti utan garanti..* Fortsatt kaos på Arlanda.. "stöket kommer fortsätta långt in på hösten"... * Nytt passkaos.. "först efter sommaren är problemen lösta"... * "Vägar du ska undvika.. fruktar kaos idag"... * "Finland är redo" är Finlands besked till Putin.. "har förberett sig - i årtionden"... * RISK FÖR SPRITBRIST PÅ SYSTEMBOLAGET TILL MIDSOMMAR... Och just ja.. snusare har mindre spermaproduktion och Starlink har börjat täcka delar av södra Sverige... Vi närmar oss Trevlig midsommar alla ❤De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Wednesday Jun 22, 2022

Turkiet är ju NATOs minst viktiga geostrategiska partner, så ingenting att hänga läpp för... #CarlNorberg #DeFriaDe Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Monday Jun 20, 2022

Det är som om Internet har blivit en cyberkollektiv databas som arbetar parallellt med det allmänna individuella medvetna medvetandet hos mänskligheten. Informationen fortsätter att öka i en värld som har blivit mer och mer instabil genom ekonomisk härdsmälta, klimatförändringar, förlust av den personliga integriteten, och den oundvikliga korruption av statliga och auktoritära institutioner.Det är trots allt bara en funktion som föder sig på den monetärmekaniska grundens ovillkorliga utvecklingsriktning.Så trots dessa otroliga tekniska framsteg, lever de flesta människor i vår värld fortfarande i fattigdom – och även i ”utvecklade” länder, har livet alltmer blivit en kamp, med många individer som står inför stor osäkerhet ifråga om deras framtid. Utvecklingen av det medvetna medvetandet har ännu inte hunnit ikapp vår tekniska utvecklingen.Det är lätt att bli överväldigad och känna att man närmast drunknar i detta hav av information. De flesta människor lever därför på autopilot, försöker bara att få ihop vardagen och ”överleva”. Den tekniska utvecklingen har gett många lösningar men skapat ännu större och fler problem. Människor är limmade till sina smarta telefoner och kommunicerar främst med andra genom textning och meddelandetjänster. Deras uppmärksamhetsspann verkar minska, nästan som en medvetslös motreaktion till informationsrörlighetsutvecklingen, många distraheras av all teknisk överstimulering. Tillsammans verkar vi vara på en brytpunkt. Det är svåra tider, men varje utmaning och kamp ger en möjlighet att hjälpa till att väcka oss från den kollektiva slummern.Kampen och den inre dissonans vi upplevt när vi försöker passa in i ett samhälle som har blivit normaliserat med patologiska värdegrunder har drivit några av oss till att ifrågasätta vår värld och vår kult-ur. I stället för att dränka den lilla rösten inuti oss, ägnar vi oss åt att undvika strategier som gör att vi hoppar in i ”konsensus” racet, vi slutar att följa folkmassan och börja söka den sanning som bättre beskriver oss själva och verkligheten, för att försöka förstå världen och oss själva i processen. Ofta är denna resa något som gör att vi träffar förlöjligande, motstånd och angrepp från andra, och det kan bli en ensam väg att trampa. Det finns krafter i arbete som inte vill att mänskligheten att vakna på grund av sina egna brister -medvetna intressen – det är det arketypiska slaget av ljus kontra mörker; ett andligt krig som pågår både inom och utanför oss själva.Varför är det att vi är så rädda för vår egen sårbarhet så ofta, särskilt när det gäller att visa det? Vad hindrar oss från att dela vår djupare rädsla och personliga kamp? Är det rädsla för vad andra kanske tror, är det rädslan för skam och vad som bedöms, för att ses som svaga och skadade? Kanske det är en del av det. Rädsla är naturligt. En krigare är inte orädd, utan den accepterar rädsla som naturligt och verkar i alla fall, förstå att rädsla är en del av resan i sig själv – inte nödvändigtvis bara som en frekvens som ska erövras, utan som en följeslagare på äventyret i omfamnande av det okända; som ökar i styrka genom att kliva ut ur sin komfortzon. Man måste övervinna – i formen av genomlida – rädslan för att veta att den i sig som upplevelse inte är farlig.Jag har rädsla och oro, som mitt sinne oftast hittar på, och detta kan alldeles säkert fungera som självdestruktiva mekanismer. Skam och skuld har alltid varit en stor del av vissa människors socialpsykologiska make-up under hela deras liv, med början i barndomen, när deras föräldrar inte svarade med förståelse när de skruvades upp i känslostyrning, utan i stället med straff och reaktioner som ”du borde skämmas över dig själv”.Naturligtvis, som ett resultat av denna prägling – kognitiva formatering, har vi utvecklat masker och försvarsmekanismer på grund av rädsla för att bli sårade igen, och därför har vi en brist på förtroende och mod i våra magnifika förmågor.#CarlNorberg #DeFriaDe Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Friday Jun 17, 2022

"En fientlig statsaktör behöver inte ens framstå som att det är denne som är angriparen. Han kan välja att göra angreppet via någon annan aktör, till exempel genom att uppmana tredje part att kommersiellt köpa cyberattacker som en tjänst från en annan aktör."Vilken statsaktör kontrollerar sin egen telekominfrastruktur?...eller har någonsin gjort?..."Internet, som började som en yttrandefrihetens och andra friheters arena, har nu dessutom blivit världens största arena för kriminalitet och statsmanipulerade påverkansoperationer och attacker. Den överväldigande delen av handel, betalning, information, diskussion och därför även påverkan liksom kriminalitet sker på den digitala arean, som därmed dominerar den globala politiska och ekonomiska utvecklingen och världsordningen."80% av det moderna kriget... "Den bästa kompetensen inom kvant-datorteknologi inom AI och inom ”block chain” finns inom näringslivet. Det finns svenska företag som är mycket framsynta och avgörande för cyberskyddet i Sverige och som har erfarenhet, förmåga och innovativa lösningar." Pluralis minsann...utan singularis i botten då eller?.."Tidigare hade vi en motståndsorganisation som kallades ”Stay behind” som skulle agera när det var för sent. Framöver behövs vi en ”Stay Ahead”-baserad samling av alla krafter i samhället för att undvika att vi kommer i efterhand."Man kan väl säga att tiden med "stay behind" för att "stay ahead" är förbi helt enkelt.#CarlNorberg #DeFriaDe Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Wednesday Jun 15, 2022

Är meningen att skattebetalningsviljan skall öka, när ordföranden för skatteutskottet beter sig såhär, förutom då det att UG ens gör det jobb de under alla år förespeglat att de utför? Att han som Mona Sahlin tycker att det är "häftigt" att betala skatt står ju i vart fall alldeles jävla klart, för hur skulle annars detta gå till?Optik anyone?Jonatan Unge i dagens Aftonblad... Gud vad jag känner medlidande, förståelse för och samhörighet med Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman!Vilket ju är ganska speciellt, för det är ju inte ofta man gör det. Eller hur?Visst tillhör det inte vardagen att man känner en jävla stark samhörighet med ordföranden i skatteutskottet? Sannerligen inte MEN plötsligt händer det. Att det faktiskt hände är på grund av SVT:s Uppdrag granskning.Enligt UG ska Jörgen Hellman sedan 2015 fått närmare 700 000 kronor i ersättning för sitt övernattningsboende i Stockholm. Detta får han eftersom han egentligen bor i en stuga norr om Vänersborg. Och eftersom varken riksdagen eller skatteutskottets lokaler ligger i Vänersborg blir han så klart fullt och riktigt kompenserad för sitt extra boende.Men nu drevar UG mot Jörgen genom att påstå att han egentligen inte alls bor i en stuga norr om Vänersborg och därför då inte har någon rätt till bostadsersättning. Man kan ju förstå varför UG blev misstänksamma mot Jörgen eftersom i princip ingen bor i en stuga norr om Vänersborg.Jörgen, som jag tror på till 100 procent, menar dock att han, i och för sig häpnadsväckande, faktiskt gör det.UG, som tråkigt nog inte litar på en hederlig mans ord, pekar på ett antal detaljer som de menar motbevisar Jörgens påstående.Enligt UG har stugan trasiga fönster samt ett hål i väggen. Och? Säger jag och Jörgen.Som varmblodig, läs: svettig, är det skönt med ett luftigt hem.UG fortsätter och menar att eftersom kommunen underkänt avloppet och förbjudit att det används så går det inte att utnyttja toaletten och man kan heller inte diska eller duscha i huset.Nu skulle man kunna tror att UG lyckats sätta dit Jörgen eftersom man ju inte kan bo i ett hus där det inte går att diska men vad de inte räknat med är Jörgens förklaring:– Jag sover där bara ibland, så jag diskar inteHan diskar inte!... Han bara gör det inte!Det är nog för svårt för UG:s lilla huvud att förstå men så här är det: världen består av två sorters människor, de som diskar och de som inte gör det!UG tillhör uppenbarligen den första kategorin men jag och Jörgen tillhör den andra. Porslin är som papper för oss! Är det smutsigt så bara ut med det genom hålet i väggen! Eller genom det trasiga fönstret. Ja, vi diskar inte, vad är det med det? Vi manglar inte heller lakan, är det också ett bevis på att vi inte skulle bo där vi bor?(De korrupta de kan!)I ett sista desperat försök frågar då UG Jörgen var han i så fall går på toaletten eftersom vattnet ju är avstängt?Snyggt försök UG, men på denna fråga har Jörgen inte bara ett utan två bra svar. För det första har han utedass – men han har också tillgång till en toalett i en lada. Till vardags blir det utedasset men när det ska lyxas till lite så väljer Jörgen att flytta på lite kossor och skita i en lada. Här är ju igenkänningen nästan extremt hög.Jag brukar själv besöka en fristående byggnad ett par hundra meter från mitt hem vid speciella tillfällen, när nöden kräver det. UG menar dock att de frågat personalen som arbetar i ladan och de visste inte inte ens vem Jörgen var. Vilket ju inte är mycket till bevis för vem i helvete vet vem ordföranden i skatteutskottet är? Ingen och därför vet de inte heller huruvida han skiter in deras lada eller inte.#CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Monday Jun 13, 2022

Stoltenberg anlände till Harpsund i Sörmland strax före klockan 13 idag. Utöver Natofrågan diskuterades Rysslands invasion av Ukraina och den säkerhetspolitiska situationen i närområdet. Klockan 15, efter mötet, höll Andersson och Stoltenberg en gemensam pressträff.Under söndagen besökte Natochefen Finland för ett möte med landets president Sauli Niinistö. Även då stod Nato-ansökningarna på schemat – och efter mötet slog Niinistö fast att det inte är aktuellt Finland att ansöka om medlemsskap i försvarsalliansen på egen hand. – Sveriges sak är också vår, sa han på en pressträff i Finland tillsammans med Jens Stoltenberg.#CarlNorberg #DeFriaDe Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Friday Jun 10, 2022

Peter Wallenberg Jr har valts in som hedersledamot i Vetenskapsakademien. Akademien konstaterar att han under lång tid varit en centralfigur i Wallenbergstiftelsernas så viktiga stöd till svensk forskning och utbildning...Det där med att verka utan att synas går allt sämre. När blir ekonomisk stöd enbart ett stöd och när blir det ett styrmedel? Men inte skulle väl de....För då hade ju någon sagt någonting.#CarlNorberg #DeFria De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning! Stöd oss:SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)PATREON: https://patreon.com/defria_seHEMSIDA: https://defria.seFACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean