Monday Jan 16, 2023

Orkestrerad För De Tondöva

Synkronisering är att få en tidsmässig överensstämmelse mellan flera objekt (där minst två objekt stämmer med varandra i tid). Exempel är ljudet som stämmer överens med bilden i en film, en buss som avgår när tåget ankommit eller en militär aktion där soldater måste anfalla samtidigt från olika håll för att lyckas. Det sistnämnda gäller inte minst i det moderna krig som till 80% består av informationshantering...

Man måste vara riktigt kulturellt fördummad - tondöv - för att numera ej se hur vi alla är en del av världens största folkbildningsprojekt och som bygger på en amerikansk stingoperation i förhållande till rådande omvärldsutveckling!

#CarlNorberg #DeFria

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss:
SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
PATREON: https://patreon.com/defria_se

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Comments (1)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

Bäst

Monday Jan 16, 2023

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320