Friday Nov 24, 2023

Det svenska folkets förträngda minnen

Kollektiv minnesförlust, eller kollektiv amnesi, refererar oftast till fenomenet där en grupp människor gemensamt glömmer eller förtränger viktiga händelser, fakta eller detaljer från det förflutna. Det är som om en grupp människor tappar minnet av något som har inträffat, och detta kan bero på olika faktorer.

Det finns olika möjliga orsaker till kollektiv minnesförlust:

Trauma: Om en grupp har genomgått en traumatisk händelse kan det hända att medlemmarna i gruppen kollektivt undertrycker eller förtränger minnen för att hantera den emotionella påfrestningen.

Social påverkan: Ibland kan sociala krafter, som politisk manipulation eller förändringar i samhället, påverka hur människor minns eller tolkar händelser. Det kan finnas en överenskommelse inom gruppen att förändra eller glömma vissa aspekter av historien.

Kulturell omvandling: Med tiden kan samhällen genomgå förändringar och omvandlingar som påverkar deras kollektiva minne. Vissa historiska händelser kan bli mindre framträdande eller helt förbises.

Politisk manipulation: I vissa fall kan regeringar eller makthavare medvetet manipulera eller censurera information för att forma eller förändra det kollektiva minnet av händelser.

Förändringar i språk och symbolik: Ibland kan förändringar i språket eller symbolik leda till förändringar i hur människor minns och tolkar historiska händelser.

Idag är det fredagsmys !

Stöd oss:
SWISH: 0761-182568 (Mottagare: Caroline)
PATREON: https://patreon.com/defria_se

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Comments (1)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

Bästa folkbildningen 🙏💯

Friday Nov 24, 2023

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822