Monday Oct 30, 2023

Imse Vimsige Spindel - Conny Grewe

Regeringen har tagit beslut om att låta en särskild utredare göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten. Det försämrade omvärldsläget ställer högre krav på en god lägesbild om de hot och risker som Sverige står inför. Därför har förre utrikesministern Carl Bildt fått i uppdrag att göra en översyn av svensk underrättelseverksamhet. Syftet är att utifrån det säkerhetspolitiska läget bedöma vilka behov av underrättelser som finns hos regeringen, myndigheter och andra aktörer av relevans för Sveriges säkerhet och hur dessa behov kan tillgodoses.

Den senaste allmänna översynen av svensk försvars­underrättelse­verksamhet genomfördes i slutet av 1990-talet. Sedan dess har säkerhetsläget försämrats avsevärt. Det ställer större krav på underrättelser till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det innefattar underrättelser inriktade på främmande länders militära förmågor och handlingsalternativ, samt underrättelser om antagonistiska aktörers politiska överväganden, i syfte att ge underlag för beslut om åtgärder för att stärka den svenska försvarsberedskapen och att förvarna om ett väpnat angrepp.

Jippie eller ngt...

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss:
SWISH: 070 - 621 19 92 (mottagare Sofia S)
PATREON: https://patreon.com/defria_se

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK: https://facebook.com/defria.se

Comments (1)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

Bästa folkbildningen 🙏

Monday Oct 30, 2023

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822