Monday Jul 18, 2022

Alkoholmonopol

”Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel med alkohol i Sverige för att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan.

Dagens dom utmanar vår svenska modell och öppnar upp för en handel online som kan påverka folkhälsan i Sverige negativt”, kommenterade Malin Sandquist Systembolagets avdelningsdirektör för bolag och samhälle.

Vinbråket fortsätter – Systembolaget överklagar till HD

Systembolaget ger sig inte efter att Patent- och marknadsöverdomstolen gett Winefinder rätt att sälja alkohol i Sverige genom en egen e-handel. Nu överklagar de beslutet till Högsta domstolen.

Winefinder grundades 2005 och har enligt egen utsago Nordens största sortiment av kvalitetsviner på nätet – något som förargat det svenska vin- och spritmonopolet.

Försäljningen är möjlig genom en lagändring från 2007, som tillåter handel av alkohol på nätet via distansförsäljning. Winefinder driver sin e-handel genom ett danskt företag.

Men det har inte stoppat Systembolaget. 2020 gick de vidare med en stämning av e-handeln och samma år bedömde Patent- och marknadsdomstolen att Winefinder bröt mot lagen. Något som Winefinder valde att svara på genom en överklagan.

Sedan dess har parterna mötts flera gånger i domstol. I mitten av juni såg tvisten ut att nå ett slut, då Patent- och marknadsöverdomstolen dömde saken till Winefinders fördel.

Nu fortsätter fejden, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.
Enligt en överklagan till Högsta domstolen yrkar Systembolaget på att frågan bör prövas i högsta instans, något som även Patent- och marknadsdomstolen skrev i sin dom.

De har tidigare flaggat för att en överklagan varit aktuell och har i ett tidigare mejl till Di skrivit att de är besvikna på Patent- och marknadsöverdomstolens beslut.

Vi påminner därför oss om...

Anitra Steen inledde sin yrkesbana som socialassistent i Nacka samt utredare vid Försäkringskassan och RFV. 1981 anställdes hon vid finansdepartementet, där hon blev departementsråd 1985. Hon var statssekreterare i utbildningsdepartementet 1989-91 samt i finansdepartementet 1994-95. Vidare har hon varit generaldirektör för två statliga verk: Verket för högskoleservice 1992-94 och Riksskatteverket 1996-99. Mellan 1999 och 2009 var hon VD för Systembolaget AB. Systembolaget moderniserades och omvandlades under den tiden att bli mer lik en detaljhandel med bland annat självbetjäning och hon var chef under muthärvan 2003 då bland annat 65 butikschefer fälldes.

Den 4 september 2008 meddelande Steen sin avgång och slutade som VD för Systembolaget AB i maj 2009. Hon fyllde då 60 år och kunde gå i pension. Hon kunde då få en pension på 1,2 miljoner kronor om året till sin död. Anitra Steen blev därefter styrelseordförande i AB Svenska Spel och AFA Försäkring samt styrelseledamot i bland annat PostNord AB.

Anitra Steen var Göran Perssons statssekreterare under dennes tid som skolminister och finansminister. Hon var starkt engagerad i Perssons arbete att genomdriva kommunaliseringen av den svenska grundskolan. Steen och Persson gifte sig den 6 december 2003 och äger gården Övre Torp vid sjön Båven i Södermanland.

#CarlNorberg #DeFria

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean